Εξοπλισμός

Το εργαστήριό μας διαθέτει τελευταίας τεχνολογίας αναλυτές  και αναλυτικά συστήματα για την εξαγωγή έγκαιρων και έγκυρων αποτελεσμάτων.

Έτσι, υπάρχει αυτοματοποίηση στον καταμερισμό των εργασιών των αναλυτών, γίνεται άμεση εξαγωγή των αποτελεσμάτων και ελαχιστοποιείται η μεσολάβηση του ανθρώπινου παράγοντα. Ως εκ τούτου, εκμηδενίζεται η πιθανότητα λάθους (σε προαναλυτικό και μετααναλυτικό στάδιο) και επιτυγχάνεται η μέγιστη δυνατή παραγωγικότητα.

* Παρέχουμε αποτελέσματα αυθημερόν, για το 80% των εξετάσεων.

Ακολουθήστε μας

error: Content is protected !!